Ուսումնասիրություններ

Ուսումնասիրություններ
Վերադառնալ Միջոցներ
Ոսումնասիրությունների 4 թեմաներն են` 1) հրատարակչությունը որպես մշակութային արդյունաբերություն, 2) ընթերցանությունը որպես հիմնաքար մարդու զարգացման և թարգմանության համար, 3) դեպի շահառու լեզուներ` որպես միջմշակութային երկխոսության բանալի 4) շահառու լեզուներից` որպես միջմշակութային երկխոսության բանալի Այս բաժնի գլխավոր արդյունքները կլինեն` մշակութային ձեռներեցների (հրատարակիչներ, գործակալներ, ամսագրեր), մշակութային դաշտի պետական մարմինների (մշակույթի և արտաքին գործերի), ՀԿ-ների (ասոցիացիաներ, խմբեր) և անհատ ստեղծագործողների (գրողներ և թարգմանիչներ) (գրողներ և թարգմանիչներ) կատարելագործված երկխոսությունն ու համագործակցությունը: Այս բաժինը հիմնված կլինիէմպիրիկ տվյալների և վերլուծություների վրա, կնպաստի գրքի ոլորտում լավագույնս իրազեկված հասարակության և մասնավոր քաղաքականության հաստատմանը: Այս խումբը կներկայացնի նոր մոտեցում և նոր բառակազմ գրքի ոլորտը քննարկելու համար, որը ներկայումս առավելապես դիտվում է որպես զուտ մշակութային նախաձեռնություն` առանց երկրների տնտեսական զարգացման մեջ ներդրումների:


Թարգմանություններ

Հայերենից 11 այլ լեզուներ թարգմանական հոսքի ուսումնասիրություն (1991-ից մինչ օրս)
Վրացերենից 12 այլ լեզուներ թարգմանական հոսքի ուսումնասիրություն (1991-ից մինչ օրս)
Ուկրաիներենից 10 այլ լեզուներ թարգմանական հոսքի ուսումնասիրություն (1991-ից մինչ օրս)

հայերեն թարգմանություններ (1991-ից մինչ օրս)
վրացերեն թարգմանություններ (1991-ից մինչ օրս)
Ուկրաիներեն թարգմանություններ (1991-ից մինչ օրս)


Հրատարակչական գործ
Գրահրատարակությունը որպես մշակութային ինդուստրիայի ուսումնասիրման հիմնարար միջոց` Հայաստան
Գրահրատարակությունը որպես մշակութային ինդուստրիայի ուսումնասիրման հիմնարար միջոց` Վրատան
Գրահրատարակությունը որպես մշակութային ինդուստրիայի ուսումնասիրման հիմնարար միջոց` Ուկրաինա

Ընթերցանություն
Ընթերցողների և ընթերցանության համակարգի ավանդույթների ուսումնասիրություն` Հայաստան
Ընթերցողների և ընթերցանության համակարգի ավանդույթների ուսումնասիրություն` Վրաստան
Ընթերցողների և ընթերցանության համակարգի ավանդույթների ուսումնասիրություն` Ուկրաինա


Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

Լրացուցիչ տեղեկություն
Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ