Վերաորակավորում

Նախագիծը շահառու երկրներից ընտրված մասնակիցներին հնարավորություն կտա ընդգրկվելու կազմակերպության առօրյա աշխատանքի մեջ, ստեղծելու նոր համագործակցություններ,փորձի և շփման փոխանակումներ: Կառաջարկվի երկշաբաթյա10 վերապատրաստում տարածաշրջանի կամ ԵՄ գործընկեր կազմակերպություններում` ընթերցանությանև թարգմանական գրականության խթանման թեմատիկ ոլորտներում:
Թեմաներ Այս ֆիլտրը նեղացնում է Ձեզ հետաքրքրող թեմաների շրջանակը: Միաժամանակ կարող եք ընտրել մեկից ավելին:
Շահառու երկիր Այս ֆիլտրը նեղացնում է Ձեզ հետաքրքրող երկրների շրջանակը: Միաժամանակ կարող եք ընտրել մեկից ավելին:
Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ