Մասնակցություն միջոցառումներին

Նախագիծը կնպաստի, որպեսզի գրքի մասնագետները հատուկ ծրագրով (թարգմանության պայմանագրի քնարկում, հասարակական միջոցառման մասնակցություն) մասնակցեն ԵՄ կամ ԵԱ երկրներում գրքի և գրական միջոցառումներին, ինչպես նաև գրքի եվրոպական գլխավոր միջոցառումների ժամանակ գործընկեր երկրների գրականությանը նվիրված հանրայինհատուկ միջոցառումների կազմակերպմանը: Դա նույնպես կխրախուսի տեղական կազմակերպությունների գործունեությանըեվրոպական հովանու ներքո:
Թեմաներ Այս ֆիլտրը նեղացնում է Ձեզ հետաքրքրող թեմաների շրջանակը: Միաժամանակ կարող եք ընտրել մեկից ավելին:
Շահառու երկիր Այս ֆիլտրը նեղացնում է Ձեզ հետաքրքրող երկրների շրջանակը: Միաժամանակ կարող եք ընտրել մեկից ավելին:
Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ